اولین جشنواره ورزشی ویژه دختران شهر موتابی به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهر بفروئیه برگزارشد.
آغاز عملیات آسفالت انتهای خیابان امام حسن مجتبی و کوچه شهید جعفری توسط واحد عمران شهرداری بفروئیه
🌸 آغاز هفته وحدت گرامی باد.
هفتم مهرماه روز آتش نشان گرامی باد.
✅ دیدار با خانواده های شهدا وجانبازان به مناسبت هفته دفاع مقدس
previous arrow
next arrow

اولین جشنواره ورزشی ویژه دختران شهر موتابی به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهر بفروئیه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربفروئیه، به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اولین جشنواره ورزشی ویژه دختران شهر موتابی در رشته های هفت سنگ، دارت و فریزبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربفروئیه، به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اولین جشنواره ورزشی ویژه دختران شهر موتابی در رشته های هفت سنگ، دارت و فریزبی برگزار شد.
آغاز عملیات آسفالت انتهای خیابان امام حسن مجتبی و کوچه شهید جعفری توسط واحد عمران شهرداری بفروئیه
آغاز عملیات آسفالت انتهای خیابان امام حسن مجتبی و کوچه شهید جعفری توسط واحد عمران شهرداری بفروئیه
🌸 آغاز هفته وحدت گرامی باد.
🌸 آغاز هفته وحدت گرامی باد.
آتشنشانان با حماسه آفرینی های‌ خود در نبرد با شعله های‌ خانمان سوز، جوانه های‌ امید را از بستر خاکسترها می رویانند.
آتشنشانان با حماسه آفرینی های‌ خود در نبرد با شعله های‌ خانمان سوز، جوانه های‌ امید را از بستر خاکسترها می رویانند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربفروئیه، به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اولین جشنواره ورزشی ویژه دختران شهر موتابی در رشته های هفت سنگ، دارت و فریزبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربفروئیه، به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اولین جشنواره ورزشی ویژه دختران شهر موتابی در رشته های هفت سنگ، دارت و فریزبی برگزار شد.
آغاز عملیات آسفالت انتهای خیابان امام حسن مجتبی و کوچه شهید جعفری توسط واحد عمران شهرداری بفروئیه
آغاز عملیات آسفالت انتهای خیابان امام حسن مجتبی و کوچه شهید جعفری توسط واحد عمران شهرداری بفروئیه
🌸 آغاز هفته وحدت گرامی باد.
🌸 آغاز هفته وحدت گرامی باد.
آتشنشانان با حماسه آفرینی های‌ خود در نبرد با شعله های‌ خانمان سوز، جوانه های‌ امید را از بستر خاکسترها می رویانند.
آتشنشانان با حماسه آفرینی های‌ خود در نبرد با شعله های‌ خانمان سوز، جوانه های‌ امید را از بستر خاکسترها می رویانند.