بایگانی اخبار

من رأی می‌دهم
من رأی می‌دهم
من رأی می‌دهم
من رأی می‌دهم
قدم‌‌هایت بوسه‌گاه چشم‌هایمان ای گل نرگس. جشن میلادت کاش به ضیافت ظهور می‌پیوست
قدم‌‌هایت بوسه‌گاه چشم‌هایمان ای گل نرگس. جشن میلادت کاش به ضیافت ظهور می‌پیوست
🔹من رأی می‌دهم
🔹من رأی می‌دهم
🔶 شهردار بفروئیه با اعلام اینکه همه امکانات تبلیغاتی شهرداری در این روز‌ها معطوف به ایجاد فضایی پرشور برای حضور حماسی مردم در انتخابات پیش‌روست، افزود: مدیریت شهری بفروئیه در این روز‌ها سعی کرده است با ایجاد فضایی پرنشاط در تابلو‌ها و بنر‌های شهری، نقشش را در برگزاری انتخاباتی پرشور در 11 اسفندماه امسال ایفا کند.
🔶 شهردار بفروئیه با اعلام اینکه همه امکانات تبلیغاتی شهرداری در این روز‌ها معطوف به ایجاد فضایی پرشور برای حضور حماسی مردم در انتخابات پیش‌روست، افزود: مدیریت شهری بفروئیه در این روز‌ها سعی کرده است با ایجاد فضایی پرنشاط در تابلو‌ها و بنر‌های شهری، نقشش را در برگزاری انتخاباتی پرشور در 11 اسفندماه امسال ایفا کند.
شهردار بفروئیه لایحه بودجه 300 میلیاردی ریالی سال 1403 این شهرداری را جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر بفروئیه تقدیم کرد.
شهردار بفروئیه لایحه بودجه 300 میلیاردی ریالی سال 1403 این شهرداری را جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر بفروئیه تقدیم کرد.