شهردار بفروئیه در پیامی از همه مردم ایران به‌خصوص شهروندان شهر بفروئیه برای شرکت هرچه باشکوه‌تر در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دعوت کرد.

شهردار بفروئیه در پیامی از همه مردم ایران به‌خصوص شهروندان شهر بفروئیه برای شرکت هرچه باشکوه‌تر در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دعوت کرد.